ENNEJMA EZZAHRA Patio (rose)

ENNEJMA EZZAHRA Patio (rose)

PHOTOS: Salma Kossemtini